Katalóg | Catalogue: Maria Machatova


88 strán | pages

52 farebných reprodukcií diel | 52 stunning colorful paintings reproductions

ISBN 978-80-969385-8-2

Maria Machatova interviewed by Ivana Moncolova


V predaji kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Kníhkupectvo u Bandiho Bratislava http://knihandy.webnode.sk/ | Nitrianska Galéria | Oravská galéria I Galéria ČIN ČIN Bratislava

|| cena 5 Eur ||

Na dobierku | objednávky ivana.moncolova@tympanon.sk


Dizajn katalógu & fotografie diel: Jakub Hauskrecht